ARG MEDİKAL; 2019 yılında kurulan, bünyesindeki Tıp ve Mühendislik Fakültesinde görevli öğretim üyelerini barındıran, KOSGEB Destekli “Elektromanyetik alan ve manyetik alan içeren yara tedavi edici yeni nesil VAC cihazı geliştirilmesi (EMVAC)” projesini yürüten bir firmadır. Özellikle  AR-GE Projeleri, Danışmanlık hizmetleri, 3D  TASARIM ve ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ’ne yönelik çalışma alanları bulunan bu firma hastane bünyesindeki çeşitli hekimlerin (özellikle beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve ağız diş çene cerrahisi bölümlerinde çalışan) tercihleri doğrultusunda estetik uygulamalar ve onkoloji cerrahisi öncesi operasyon hazırlığı ve operasyon sırasında kılavuz olarak kullanılabilen, hastaların BT (Bilgsayarlı Tomografi) ve MR (Manyetik Rezonans) görüntülerinin işlenerek 3 boyutlu katı model üretimini gerçekleştirmektedir. Bu modelleme sayesinde hekimlerin hazır bulunuşlukları artmakta ve hedef doku veya dokular daha ayrıntılı belirlenmekte, ameliyat süreleri kısalarak hekimin zamanını etkin kullanmasına yardımcı olmakta ve lokalizasyonun tam yapılabilmesi nedeni ile komplikasyon gelişme riskleri azalmaktadır.

3D Modelleme sisteminde, hekim operasyon planlanan ve özellikle öncesinde kurula sunacağı kompleks hastalığı bulunan hastayı, hastaneden aldığı BT ve MR ile firmamıza yönlendirmekte ve maksimum 2 gün içerisinde katı modeli firmamızda üretilmektedir.

Firma bünyesinde bulunan ve ortak olarak çalışan uzman hocaların Tıp ve Diş Hekimliği öğretim üyeleri ile koordineli çalışmaları sayesinde özellikle var olan Tıbbi cihazların modifikasyonu, yeni eklentilerin eklenmesi, yurtdışında bulunan cihazların ülkemize de yapılabilmesi ve henüz daha yapılmamış tıbbi cihazların tasarımı ve prototipinin üretimine yönelik çalışmaları da bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim üyelerinin hayal ettikleri cihazları çeşitli mühendislik programları ile tasarlamakta ve faydalı model veya patent başvurusuna olanak sağlamaktayız. Çok zor bir oluşum olduğuna inandığımız sağlık ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirmeyi başaran öğretim üyelerimiz yanı zamanda SDÜ Biyomühendislik Ana Bilim Dalı’nda da hizmet vermektedir.

Firmamız bünyesindeki öğretim üyeler, aynı zamanda Diş Hekimliği öğrencilerine yönelik eğitim materyali planlamış ve patenti alınmıştır. Ürünlerimiz satışa hazır haldedir. Eş zamanlı olarak makine mühendisliği öğrencilerine yönelik eğitim materyallerinin planlaması bitmiş olup prototiplerinin 3D yazıcılar ile basılması ve bunların da patentleme sürecine girme aşaması bulunmaktadır.

Tasarım, imalat ve üretim uzmanı makine mühendisi ile birlikte ilaç ve toksikoloji alanında özellikle hayvan deneylerine hakim olan ve etkinlik çalışmaları yapabilen farmakolog ile çalışma hayatına devam etmektedir.

Siz ve sizin gibi ufku açık, üretmeyi seven, paylaşımcı, ulusal değer ve yargılara önem veren, yatırımcı, yenilikçi kıymetli insanlar ile birlikte çalışmak isteriz. Yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz konusunda sizler ile en azından bir kez olsun bir araya gelebilirsek tüm isteklerinize cevap verebileceğimize inanmaktayız.