BT (Bilgisayarlı Tomografi) VE MR (Manyetik Rezonans) DATALARINI İŞLEYİP 3D KATI MODELE DÖNÜŞÜMÜ

Hastane bünyesindeki çeşitli hekimlerin (özellikle beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve ağız diş çene cerrahisi bölümlerinde çalışan) tercihleri doğrultusunda estetik uygulamalar ve onkoloji cerrahisi öncesi operasyon hazırlığı ve operasyon sırasında kılavuz olarak kullanılabilen, hastaların BT (Bilgsayarlı Tomografi) ve MR (Manyetik Rezonans) görüntülerinin işlenerek 3 boyutlu katı model üretimini gerçekleştirmektedir. Bu modelleme sayesinde hekimlerin hazır bulunuşlukları artmakta ve hedef doku veya dokular daha ayrıntılı belirlenmekte, ameliyat süreleri kısalarak hekimin zamanını etkin kullanmasına yardımcı olmakta ve lokalizasyonun tam yapılabilmesi nedeni ile komplikasyon gelişme riskleri azalmaktadır. 3D Modelleme sisteminde, hekim operasyon planlanan ve özellikle öncesinde kurula sunacağı kompleks hastalığı bulunan hastayı, hastaneden aldığı BT ve MR ile firmamıza yönlendirmekte ve maksimum 2 gün içerisinde katı modeli firmamızdan fatura karşılığında alıp hekime iletmektedir.

 

     

Sipariş için iletişime geçiniz. 

 

Tasarım tescili, patent ve ticari hakları tarafımıza aittir. Ürünler üzerinde şekilsel değişiklik ambalaj ve sunumda yapılan güncel revizyonlar olabilir. Bu konuda bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.